Informatie

Kinderdagverblijf Jurrina is een kleinschalig kinderdagverblijf.3

Het kinderdagverblijf is gevestigd in de regio Amsterdam Oud-Zuid.

Kinderdagverblijf Jurrina zorgt ervoor dat elk kind het kinderdagverblijf als een tweede thuis ervaart.

Door de kleine verticale heeft elk kind veel persoonlijke aandacht. Bovendien leren de kinderen op die manier met jonge en oudere kinderen om te gaan.

Het kind kan zich ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo.

De pedagogisch medewerker beïnvloedt de ontwikkeling van het kind positief, waardoor het kind zich veilig en vertrouwd voelt.

 

 

Wij werken met de Piramidemethode.

Om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en te volgen werken we binnen kinderdagverblijf Jurrina met de Piramide methode. In de Piramide-methode worden vier opvoedingsbegrippen gehanteerd die altijd met elkaar samenhangen. Dit zijn:

> Initiatief van het kind
> Initiatief van de pedagogisch medewerker
> Nabijheid
> Afstand

 Wij passen deze onderdelen structureel toe in de groep.

4

  
joomla site stats