Observaties en oudercontacten

Persoonlijke uitwisselingen
Tijdens de dagelijkse haal- en breng momenten besteden wij veel tijd aan een uitgebreide en persoonlijke uitwisseling, zodat wij de ouders en de ouder ons kunnen informeren over het gedrag van het kind en speciale punten van aandacht. Wij hebben de ervaring dat dit een positieve aanvulling is op de opvang van het kind, de vertrouwensband en het scheppen van een veilige basis naar het kind toe. Wij hechten veel waarde aan de mening en ervaringen van ouders en staan hiervoor open. Wij nemen elf uur per dag de zorg voor hun kindje uit handen en vinden derhalve, een open en eerlijke communicatie erg belangrijk.

Ontwikkelingsmap
De leidsters houden voor uw kindje een ontwikkelingsmap bij. In deze map zitten onder andere de persoonlijke gegevens, ontwikkelingsverslagen, knutselwerkjes en foto's.8

Intakegesprek:
Het allereerste contact met nieuwe ouders is meestal tijdens een rondleiding op het kinderdagverblijf. De rondleidingen en intake gesprekken worden vrijwel altijd door de directie uitgevoerd. Tijdens dit gesprek ontvangen de ouders nadere uitleg over de opvang en de organisatie en kunnen zij, kennismaken met de leidsters die voor hun kindje gaan zorgen. Tevens kunnen de ouders alles over hun kindje vertellen. Alle informatie wordt genoteerd in de persoonlijke ontwikkelingsmap van het kindje.

 

 

Wenproces
Wanneer een kindje voor de eerste keer naar het kinderdagverblijf wordt gebracht, worden de ouders in de gelegenheid gesteld om samen met hun kindje te wennen en te kijken op de groep. Ieder kindje heeft recht op twee wen – dagdelen, welke worden afgesproken met de ouders tijdens het intake gesprek. Ouders mogen zelf bepalen hoe zij het wenproces willen laten verlopen. Indien zij het prettig vinden mogen zij de hele dag op de groep mee kijken. Ouders krijgen de gelegenheid om te kijken en ervaren wie wij zijn, hoe de leidsters werken en hoe hun kindje op de leidsters reageert. Wij willen open zijn in onze werkwijze en vinden dat ouders het recht hebben om te weten aan wie zij hun dierbaarste bezit, hun kindje, gaan toevertrouwen. Wij zijn van mening dat wij hier in alle zorgvuldigheid mee om dienen te gaan. Daarin is het van groot belang dat wij op de hoogte zijn van de ervaringen van de ouders en dat de ouders weten hoe wij te werk gaan, hoe wij reageren op hun kindje en hoe hun kindje op ons reageert. Uiteindelijk dienen de ouders met een gerust hart hun kindje bij ons achter te kunnen laten.

 

9

 
joomla site stats